Projekt för att stötta Lions bidragsverksamhet lokalt, regionalt och globalt. Plaketten kostar 500 kr/år och företaget kan använda Lionsnamnet och stödet/sponsringen i sin marknadsföring och informationsverksamhet.

 Anmäl intresse Sponsringsavtal